2102528401 Δημάρχου Μπέκα Χρήστου 107, Αθήνα babiskak@gmail.com
hero image

 

ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΠΑΤΑ
______

κατασκευές σιδήρου

Κάγκελα σκάλας, καγκελόπορτες, κάγκελα περίφραξης, πτυσόμενα κάγκελα ασφαλείας & ειδικές κατασκευές από σίδηρο.