2102528401 Δημάρχου Μπέκα Χρήστου 107, Αθήνα babiskak@gmail.com
hero image

 

ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΠΑΤΑ
______

κατασκευές αλουμινίου

 

Πόρτες ασφαλείας, παράθυρα, μπαλκονόπορτες, κουφώματα, σίτες.